Progres "Q49 - Matematika"

Posted by M. Rokyta

Koordinátor a Rada

Koordinátorem projektu Progres Q49 je

Rada Progres Q49 pracuje v níže uvedeném složení:

Zápisy ze schůzí Rady a zprávy Rady jsou vystaveny včetně příloh v části "Dokumenty ke stažení".

Cesty a hosté z Progres

Žádosti o finance na přijímání hostů a cestování z prostředků Progres je možno podávat průběžně po celý daný rok, s těmito omezeními:

Pro rok 2018:
do 15.2.2018: na první pololetí roku 2018.
do 30.5.2018: na období červenec - září 2018.
do 31.8.2018: na období říjen - prosinec 2018.

Formulář a číslo účtu

Žádosti na rok 2018 podávejte na tomto formuláři. Vyplněný formulář odešlete prosim na adresu rokyta@karlin.mff.cuni.cz.

Číslo účtu MFF, ze kterého se účtují jak schválené cesty tak výdaje spojené se schváleným přijetím hostů z Progres je 300-04/130.

Data schůzek Rady Progres v roce 2017

  • 2.3.2017
  • 27.4.2017
  • 25.5.2017
  • 2.11.2017
  • 7.12.2017

Schůzky se konají vždy ve 12:30 hod. ve sborovně KMA, která se nachází ve 2. patře budovy MFF na adrese Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín.