Progres "Q49 - Matematika"

Posted by M. Rokyta

Koordinátor a Rada

Koordinátorem projektu Progres Q49 je od 1.1.2021

Rada Progres Q49 pracuje od 1.1.2021 v níže uvedeném složení:

Dřívější členové Rad PRVOUK P47 a Progres Q49:

Zápisy ze schůzí Rady a zprávy Rady jsou vystaveny včetně příloh v části "Dokumenty ke stažení".

Cesty a hosté z Progres

Žádosti o finance na přijímání hostů a cestování z prostředků Progres je možno podávat průběžně po celý daný rok, s těmito omezeními:

Pro rok 2021:
do 15.2.2021: na první pololetí roku 2020.
do 30.5.2021: na období červenec - září 2020.
do 31.8.2021: na období říjen - prosinec 2020.

Formulář a číslo účtu

Žádosti na rok 2021 podávejte na tomto formuláři.

Vyplněný formulář odešlete prosim na adresu dolejsi@karlin.mff.cuni.cz.

Číslo účtu MFF, ze kterého se účtují jak schválené cesty, tak výdaje spojené se schváleným přijetím hostů z Progres je 300-04/130.

Schůzky Rady Progres

Schůzky se konají vždy ve 12:30 hod. ve sborovně KMA, která se nachází ve 2. patře budovy MFF na adrese Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín.