Progres "Q49 - Matematika"

Posted by M. Rokyta

Koordinátor a Rada

Koordinátorem projektu Progres Q49 je

Rada Progres Q49 pracuje v níže uvedeném složení:

Zápisy ze schůzí Rady a zprávy Rady jsou vystaveny včetně příloh v části "Dokumenty ke stažení".

Cesty a hosté z Progres

Žádosti o finance na přijímání hostů a cestování z prostředků Progres je možno podávat průběžně po celý daný rok, s těmito omezeními:

Pro rok 2020:
do 15.2.2020: na první pololetí roku 2020.
do 30.5.2020: na období červenec - září 2020.
do 31.8.2020: na období říjen - prosinec 2020.

Formulář a číslo účtu

Žádosti na rok 2019 podávejte na tomto formuláři. Žádosti na rok 2020 podávejte na tomto formuláři.

Vyplněný formulář odešlete prosim na adresu rokyta@karlin.mff.cuni.cz.

Číslo účtu MFF, ze kterého se účtují jak schválené cesty, tak výdaje spojené se schváleným přijetím hostů z Progres je 300-04/130.

Data schůzek Rady Progres v roce 2018 a v roce 2019

  • 8.3.2018
  • 5.4.2018
  • 3.5.2018
  • 11.10.2018
  • 29.11.2018
  • 7.3.2019
  • 2.5.2019
  • 24.10.2019
  • 14.11.2019
  • 5.12.2019

Schůzky se konají vždy ve 12:30 hod. ve sborovně KMA, která se nachází ve 2. patře budovy MFF na adrese Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín.