Progres "Q49 - Matematika"

Posted by M. Rokyta

Projekt Progres skončil k 31.12.2021. Jeho ideologickým pokračovatelem je od 1.1.2022 projekt Cooperatio. Tyto stránky zde zůstávají pouze z archivních důvodů.

Koordinátor a Rada

Koordinátorem projektu Progres Q49 je od 1.1.2021

Rada Progres Q49 pracuje od 1.1.2021 v níže uvedeném složení:

Dřívější členové Rad PRVOUK P47 a Progres Q49:

Zápisy ze schůzí Rady a zprávy Rady jsou vystaveny včetně příloh v části "Dokumenty ke stažení".

Cesty a hosté z Progres

Projekt Progres skončil k 31.12.2021. Jeho ideologickým pokračovatelem je od 1.1.2022 projekt Cooperatio.